Stránka momentálne prechádza rekonštrukciou!
Website currently under construction!


Poštová adresa / Mail address:
Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah
Kozia 18
814 47 Bratislava
Slovenská republika / Slovak Republic


e-mail:
menorahsk@gmail.com


Internet:
www.menorah.sk