o nás | projekty | aktivity | správne orgány | kontakt
> menu <
linky


zaujímavé odkazy na internete
www.uzzno.sk Ústredný zväz židovských náboženských obcí
www.suzm.sk Slovenská Únia židovskej mládeže
www.ij.uniba.sk Inštitút judaistiky Univerzity Komenského v Bratislave
www.snm.sk Múzeum židovskej kultúry v Bratislave
www.chaverim.sk Zidovsky magazin bez bazne, hany a diakritiky
www.kehilaprag.cz Židovská obec Praha
www.lauder.cz Lauderove židovské školy Praha
www.cuzm.cz Česká unie židovské mladeže
www.jewishmuseum.cz Židovské museum Praha
www.bejt-praha.cz Bejt Praha
www.bejtsmicha.cz Bejt Smicha
www.zlu.cz Židovská liberální unie
www.zob.cz Židovská obec Brno

Poznámka: po kliknutí na odkaz, sa odkaz otvorí v novom okne

Copyright 2001 - 2008 Menorah