projekty | aktivity | správne orgány | kontakt | linky
> menu <
o nás
dokumenty
2% daní

Vitajte na stránkach Neziskového fondu židovského kultúrneho dedičstva - Menorah. Fond je mimovládna nezisková organizácia, ktorú založila v roku 2000 skupina slovenských občanov. Jej hlavným cieľom je podporovať aktivity napomáhajúce zachovaniu židovskej kultúry a náboženstva v Slovenskej republike.

Slovensko je malá krajina v srdci Európy s bohatou židovskou históriou. Napríklad Bratislava bola vďaka rabínskej dynastii Soferovcov jedným z popredných miest židovského učenia v Európe. Pred druhou svetovou vojnou žila na Slovensku 135 tisícová židovská komunita. Následkom nacistickej katastrofy a povojnového komunistického experimentu, ako aj neúprosným procesom asimilácie, sa židovský život na Slovensku pomaly vytráca. Slovenská židovská komunita čelí podobným problémom ako mnohé iné malé židovské komunity v Európe.

Počet dnešného slovenského židovstva sa odhaduje na tri až päť tisíc občanov, väčšinou žijúcich v dvoch najväčších slovenských mestách: Bratislave a Košiciach. Menšie židovské obce sú aj v Galante, Dunajskej Strede, Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Prešove, Žiline, Nitre, Komárne, Lučenci, Humennom a Michalovciach.

Naším cieľom je podpora vzdelávacích aktivít v rámci židovskej komunity a iných židovských organizácií na Slovensku. Organizácia seminárov a poskytnutie možnosti vyučovať judaizmus majú napomôcť tým, ktorí chcú žiť židovský život a spoznať ich duchovné dedičstvo.

Podporujeme aktivity napomáhajúce ochrane židovských pamiatok a vzdelávajúce o židovskej tradícii slovenskú spoločnosť. Veríme, že židovská kultúra a náboženstvo musia byť otvorené aj nežidovskému svetu. Iba tak môžeme šíriť humanistický odkaz našich Prorokov a získať toleranciu a rešpekt v demokratickej pluralistickej spoločnosti.

Copyright 2001 - 2008