posledná aktualizácia / last update

01.02.2006 - nová prednáška - viď Naše Akcie
updated Our Events
10.01.2006 - nová prednáška - viď Naše Akcie
updated Our Events

20.12.2005 - nová prednáška - viď Naše Akcie
updated Our Events

30.9.2005 - nová prednáška - viď Naše Akcie
updated Our Events